БМДОО е член на IOF от 2007 г.   

НАЧАЛО

 

Скъпи колеги,

За мен е удоволствие и чест, от името на Организационния и Научния комитет и лично от свое име, да Ви поканя на Петата Национална конференция по остеопороза и остеоартроза с международно участие, която ще се проведе от 24 до 26 ноември 2016 г., в гр. Банско, хотел Регнум.

 

Събитието се провежда традиционно през две години и се радва на значителен успех и популярност сред медицински специалисти и специализанти от различни специалности у нас и в съседните балкански страни - ревматология, ендокринология, ортопедия, неврохирургия, рехабилитация и др. Ще се представят теми с ключово значение за ежедневната клинична и базисна научна практика, които ще бъдат дискутирани обстойно.

 

Като председател на Организационния и Научния комитет, Ви уведомявам, че конференцията ще съчетае богата научна програма, съпътствана от постерни сесии и изложение на фармацевтични компании. Пожелавам здраве и успешно участие на всички!

 

Проф. Златимир Коларов
Председател на Организационния комитет
Председател на Българско медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза 

 

 

Vth National Confference