БМДОО е член на IOF от 2007 г.   

ЧЛЕНОВЕ

 

СПИСЪК ЧЛЕНОВЕ НА БМДОО:

 

 

    №

Титла

Име

Фамилия

 

1

Д-р

Таня

Алексиева

 

2

Д-р

Станислава

Алиманска

 

3

Д-р

Стоян

Андреев

 

4

д-р

Сашо

Асьов

 

5

Д-р

Живка

Асьова

 

6

Проф.

Атанас

Баталов

 

7

Д-р

Пенка

Бекярова

 

8

Д-р

Мария

Бизева

 

9

Д-р

Мария

Божидарова

 

10

Д-р

Маргарита

Велкова

 

11

Д-р

Анжела

Вълкова

 

12

Д-р

Анна

Вълкова

 

13

Д-р

Мариела

Генева

 

14

Д-р

Евгени

Генов

 

15

Д-р

Димитър

Георгиев

 

16

Д-р

Христо

Георгиев

 

17

Д-р

Златина

Георгиева

 

18

Д-р

Мариана

Георгиева

 

19

Д-р

Жечка

Глогова

 

20

Д-р

Иван

Горанов

 

21

Д-р

Екатерина

Господинова

 

22

Д-р

Росица

Греченлиева

 

23

Д-р

Камелия

Гърбева

 

24

Д-р

Виолета

Дачева

 

25

Д-р

Емил

Димитров

 

26

Д-р

Калин

Димитров

 

27

Д-р

Даниела

Димитрова

 

28

Д-р

Ренета

Димитрова

 

29

Проф.

Детелин

Димов

 

30

Проф.

Денимир

Динев

 

31

Д-р

Мария

Дончева

 

32

Д-р

Мая

Желева

 

33

Д-р

Силвия

Желева

 

34

Доц.

Владислав

Иванов

 

35

Д-р

Мариана

Иванова

 

36

Д-р

Цветелина

Йонева

 

37

Д-р

Диана

Йорданова

 

38

Доц.

Владимир

Кадинов

 

39

Д-р

Божидар

Каев

 

40

Д-р

Иван

Казмин

 

41

Д-р

Надежда

Капанджиева

 

42

Д-р

Александър

Караджинов

 

43

Д-р

Росица

Каралилова

 

44

Доц.

Пламен

Кинов

 

45

Д-р

Петя

Кирова

 

46

Проф.

Златимир

Коларов

 

47

Доц.

Росен

Коларов

 

48

Д-р

Анелия

Колева

 

49

Д-р

Светла

Копчева

 

50

д-р

Ани

Кръстева

 

51

Проф.

Стефка

Кузманова

 

52

Д-р

Весела

Кукуряшкова

 

53

Д-р

Силвия

Куцарова

 

54

Д-р

Георги

Кътев

 

55

Д-р

Севдалина

Ламбова

 

56

Д-р

Валентина

Маджова

 

57

Доц.

Иван

Мазнев

 

58

Д-р

Ирина

Максимова

 

59

Д-р

Александра

Манушева

 

60

Д-р

Наталия

Маринова

 

61

Д-р

Любомир

Маринчев

 

62

Д-р

Силвия

Маринчева

 

63

Д-р

Мария

Миткова

 

64

Д-р

Анелия

Михайлова

 

65

Д-р

Димитрина

Михайлова

 

66

Д-р

Галина

Мръцкова

 

67

Д-р

Бойка

Недева

 

68

Д-р

Родина

Несторова

 

69

Д-р

Николай

Николов

 

70

Д-р

Мария

Николова

 

71

Д-р

Теодор

Оджаков

 

72

Проф.

Мария

Панчовска

 

73

Д-р

Кирчо

Патриков

 

74

Д-р

Борислава

Паунова

 

75

Д-р

Валентина

Пейчева

 

76

Доц.

Венета

Пейчева

 

77

Д-р

Димитър

Пенев

 

78

д-р

Цветанка

Петранова

 

79

Д-р

Вероника

Петрова

 

80

Д-р

Елена

Петрова

 

81

Д-р

Петранка

Петрова

 

82

Д-р

Величка

Попова

 

83

Д-р

Екатерина

Райнова

 

84

Проф.

Рашо

Рашков

 

85

Д-р

Валентина

Решкова

 

86

Д-р

Мария

Ролева

 

87

Д-р

Любомир

Сапунджиев

 

88

Д-р

Васил

Славов

 

89

Д-р

Валерия

Славова

 

90

Д-р

Габриела

Славчева

 

91

Проф.

Панайот

Солаков

 

92

Д-р

Юлий

Спасов

 

93

Д-р

Емилия

Спасова

 

94

Д-р

Надежда

Стайкова

 

95

Д-р

Недялка

Стайкова

 

96

Д-р

Мария

Стамболова

 

97

Д-р

Красимира

Станимирова

 

98

Доц.

Стефан

Стефанов

 

99

Д-р

Красимира

Стефанова

 

100

Д-р

Ваня

Стоенелова

 

101

Проф.

Румен

Стоилов

 

102

Д-р

Зоя

Стоянова

 

103

Д-р

Янка

Терзийска

 

104

Д-р

Бойко

Терзийски

 

105

Д-р

Стоян

Тодоров

 

106

Д-р

Василка

Тодорова

 

107

Д-р

Дончо

Тонев

 

108

Доц.

Антоанета

Тончева

 

109

Д-р

Мишо

Филипов

 

110

Д-р

Евелин

Хайвазов

 

111

Д-р

Милен

Цанов

 

112

Д-р

Таня

Цветанова

 

113

Д-р

Светомир

Чоков

 

114

Доц.

Иван

Шейтанов

 

115

Проф.

Йордан

Шейтанов

 

116

Доц.

Кирил

Ялбански

 

117

Д-р

Даниела

Янева

 

118

Д-р

Здравка

Янева